ОПИСАНИЕ НА ЕЛEКТРОННИЯ РЕГИСТЪР

Електронният регистър представлява система от база данни в която е записана информация за всички намиращи се на територията на община Варна домашни любимци и безстопанствени кучета.

Идентификацията на всяко животно става посредством микрочип. Всеки микрочип има уникален номер съдържащ информация за домашният любимец.

Регистърът се използва от ветеринарните клиники и общинска администрация съгласно наредбата за опазване на обществения ред и програмата за овладяване на популацията на безстопанствени животни приета от ОбС-Варна.

Достъп до регистъра има всеки гражданин собственик на домашен любимец.